Jēkabpils (vācu – Jakobšadt) ir viena no deviņām lielākajām Latvijas pilsētām, viena no 119 administratīvajām teritorijām. Jēkabpils kā apmetne, kas izveidota 1237. gadā uz Daugavpils labajā krastā uzceltā Krustpils pili. Daugavas kreisā krasta būvniecība attīstījās pateicoties svētceļnieku un pūķu darbībai, un 1670. gadā Kurzemes hercogs Jēkabs piešķīra pilsētai tiesības uz norēķinu un sauca Jakobšadtu – Jēkaba ​​pilsētu Jēkabpilī.

Jēkabpils šķērso galvenās starptautiskās nozīmes starptautiskās tranzīta līnijas. Latvijā šīs līnijas savieno Jēkabpils ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpilī. Krustpils stacija šajās automaģistrālēs ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravu un izplata satiksmes plūsmas uz galamērķiem. Jēkabpils atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Zemgales plānošanas reģionā. Zemgales plānošanas reģionā kopumā ir 22 pašvaldības, tai skaitā divas republikas pilsētas – Jēkabpils un Jelgava. Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha (Centrālā statistikas pārvalde, turpmāk tekstā CSP), un iedzīvotāju skaits ir 23656 (pēc CSP datiem – no 01.06.2017.). Pēc rajona datiem, Jēkabpils ir astotā lielākā pilsēta Latvijā, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas pilsētām. Jēkabpilī Jēkabpilī dzīvo apmēram 9% Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju. Jēkabpils šķērsojošo Rīga-Daugavpils un Rēzeknes-Rēzeknes-Zilupes dzelzceļa līnijas ir iekļautas Eiropas transporta tīkla pamattīklā (TEN-T). Jēkabpils šķērso arī valsts – Rīga – Daugavpils (A6) ceļu, kas ved uz Baltkrievijas robežu. Rēzeknē-Zilupē (A12), kas ved uz Krievijas robežu, sākas Jēkabpils filiāle. Šie ceļi ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) pamattīkla.

Jēkabpilī ir viens no Strūva ģeodēzisko loku punktiem, kas 2005. gadā tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Pilsētas simbols ir arī Krustpils pils un Jēkabpils Svētā Gara klosteris, kas attēlots Jēkabpils pilsētas logotipā. Deviņiem kilometru attālumā no pilsētas, Laukezera dabas parks atrodas Laukezers, kas tiek uzskatīts par tīrākajiem Latvijas ezeriem.